Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Lựa chọn máy bơm hóa chất phù hợp với phương pháp vận động
- Oct 16, 2017 -

Máy bơm hóa chất sử dụng trong quá trình, thường bằng cách hỗ trợ các động cơ để mang lại sức mạnh, sự lựa chọn đúng của động cơ là điều cần thiết.
1. trước tiên, theo các máy bơm hóa chất sử dụng vị trí, tần suất và các yếu tố sức mạnh để xác định các mức độ động cơ và các loại.
2. hóa chất bơm sử dụng điều kiện phức tạp hơn, chọn xe theo độ cao, nhiệt độ bên ngoài, truyền dẫn của các phương tiện truyền thông và lắp đặt các máy bơm sử dụng động cơ, chẳng hạn như một số môi trường cần phải sử dụng động cơ chống cháy nổ.
3. theo các máy bơm hóa chất hoạt động thông số, để xác định tốc độ động cơ, nó là tốt nhất để đưa vào tài khoản yếu tố tiết kiệm năng lượng.
4. theo với yêu cầu của việc sử dụng của máy bơm hóa chất để chọn loại phù hợp với động cơ, trong việc lựa chọn quá trình sẽ đưa vào tài khoản động cơ bắt đầu, phanh, ngược lại, tốc độ, FM và các yếu tố khác để lựa chọn.
5. theo để sử dụng máy bơm hóa chất tải, tốc độ, FM, bắt đầu từ tần số để lựa chọn. Nếu lực đẩy động cơ được sử dụng là quá lớn, hiệu quả của các máy bơm là giảm, vì vậy mà năng lượng là lãng phí, các nguồn lực và chi phí được tăng lên, do đó, các loại và sức mạnh của động cơ phải được chọn một cách chính xác.